Wydawca treści Wydawca treści

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZABIEGÓW W LASACH HCVF W 2018 ROKU

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planowanych zabiegów gospodarczych w lasach HCVF (Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) w 2018 roku. Wszelkie uwagi do planowanych zadań można składać w biurze Nadleśnictwa (ul. Studziwodzka 39 ; 17-100 Bielsk Podlaski) do dnia 8 stycznia 2018 roku.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. danych udziela Sebastian Ostaszewski Kontakt: tel. (085) 731-28-67, mail: s.ostaszewski@bialystok.lasy.gov.pl w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:30.

 Wykaz zabiegów gospodarczych planowanych do wykonania w lasach HCVF w 2018 roku znajduje się w materiałach do pobrania poniżej.