Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje dotyczące projektu lasów ochronnych nadleśnictwa

W związku z opracowywaniem planu urządzenia lasu na lata 2019-2028 Nadleśnictwo Bielsk prowadzi konsultacje z Radami Gmin dotyczące projektu lasów ochronnych nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Bielsk zawiadamia o przesłaniu do Rad Gmin: Bielsk Podlaski, Wyszki, Orla, Czyże, Narew, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha oraz Zabłudów projektu lasów ochronnych nadleśnictwa celem jego zaopiniowania, zgodnie z Art. 16 ust.2 Ustawy o lasach.

Rady gmin powinny wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku   w tej sprawie. W razie upływu tego terminu przyjmuje się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
Powierzchnia lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne na terenie Nadleśnictwa Bielsk wynosi 5004 ha, zgodnie z poniższym zestawieniem :

Gmina Bielsk Podlaski - obszar wiejski      1150 ha 
Gmina Czyże                                                   57 ha
Gmina Narew                                                 94 ha
Gmina Orla                                                     357 ha
Gmina Wyszki                                                353 ha
Gmina Zabłudów- obszar wiejski               155 ha

Razem obręb leśny  Bielsk                          2166 ha

Gmina Czeremcha                                         758 ha
Gmina Dubicze Cerkiewne                           438 ha
Gmina Kleszczele miasto                              1444 ha
Gmina Kleszczele - obszar wiejski               198 ha

Razem obręb leśny  Kleszczele                    2838 ha

OGÓŁEM  NADLEŚNICTWO BIELSK             5004 ha