Wydawca treści Wydawca treści

Leśnicy pomagają w renowacji wybiegów dla zwierząt w Warszawskim ZOO

Wcześnie rano wraz ze sprzętem i sadzonkami ze szkółki leśnej w Grabowcu, leśnicy z Nadleśnictwa Bielsk stawili się 12 listopada w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, aby zasadzić ponad 250 sztuk sadzonek rodzimych drzew i krzewów. Czekali na nich opiekunowie zwierząt oraz ogrodnik. Listę gatunków oraz koncepcja nasadzeń została wcześniej opracowana według upodobań poszczególnych zwierząt.

        Gdy temperatura na zewnątrz spada, a zwierzęta rzadziej wychodzą na wybiegi, można na nich prowadzić prace ogrodnicze. Na wybiegu goryli leśnicy zasadzili berberysy, róże, grusze, jabłoń, śliwę tarninę, bez koralowy i porzeczki. Pracom na wybiegu przez okno przyglądał się Azizi - jeden z trzech  goryli mieszkających w ZOO. Wierzby ozdobiły wybieg szympansów, a już wiosną na wybiegu żubrów zazielenią się zasadzone lipy, dęby, klony, buki i graby. Mimo że grunt stawiał lekki opór, a przy kopaniu nie rzadko leciały iskry (liczne kamienie i cegły w podłożu) wszystkie drzewka zostały posadzone.

Leśnicy chętnie pomagają nawet w tak specyficznym zadaniu jakim jest renowacja nasadzeń na wybiegach zwierząt w ZOO . W końcu niecodziennie sadzi się drzewka w tak oryginalnym miejscu dla tak nietypowych użytkowników.