Wydawca treści Wydawca treści

Wizyta leśników z Białorusi

W dniach 7 i 8 października 2017 roku z okazji V Targów Leśnych „Las i My” w Szepietowie na terenie Nadleśnictwa Bielsk przebywała delegacja leśników z Brześcia – Republika Białoruś – z Zastępcą Dyrektora Generalnego Panem Aleksandrem Matiuszewskim na czele.

Leśnicy z Białorusi  interesowali się bardzo gospodarką leśną w Polsce a w szczególności szkółkami leśnymi. Na terenie szkółki Grabowiec zapoznali się z hodowlą sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, plantacjami nasiennymi oraz archiwum klonów drzew leśnych. Chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o technologii prac przy produkcji sadzonek na polach siewnych oraz sprzęcie wykorzystywanym przy produkcji sadzonek.

Przed odjazdem zapoznali się z gospodarką leśną w Nadleśnictwie Nurzec, a w szczególności interesowali się budownictwem drogowym, realizowanym przez nadleśnictwo z wykorzystaniem własnego sprzętu. Leśnicy z Nadleśnictwa Nurzec w trakcie objazdu terenowego pokazali leśnikom białoruskim jak realizowane są rębnie złożone na żyznych lasowych siedliskach.