Asset Publisher Asset Publisher

Zgłaszanie szkód łowieckich - Nowelizacja Prawa Łowieckiego - aktualizacja

INFORMACJA

Dla osób zgłaszających szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim informuje, że ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie została opublikowana 8 sierpnia br. (Dz. U. 2018 poz. 1507). Zgodnie z nowymi przepisami

od 23 sierpnia 2018 r.

wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych powinny być składane do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać w szczególności:

  • Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
  • Wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  • Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  • Przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,
  • Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.