Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
+48(85)7302652, +48(85)7302707
Fax +48(85)7302617

Studziwodzka 39    17-100 Bielsk Podlaski

współrzędne GPS    52o45'12.635" N  23o11'18.564" E

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

NIP: 543-020-11-81 REGON: 050511813
 

Rachunek bankowy : BGŻ BNP Paribas S.A. 52 2030 0045 1110 0000 0072 2110

 

Grunty Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim  o powierzchni ok. 21000 ha będące własnością Skarbu Państwa, objęte są nadzorem mobilnych kamer i foto pułapek. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. oraz Zarządzenia Nr 6/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia  „regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Nadleśnictwa Bielsk"

Jednocześnie zgodnie  z  art.  24  ust.  1 ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. o   ochronie    danych   osobowych , informujemy ,  iż Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 39  17-100 Bielsk Podlaski jest  Administratorem Danych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom . Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Nadleśniczy
Jerzy Andrzejuk
+48606901365
Zastępca Nadleśniczego
Stanisław Lucjan Wróbel
+48606901384
Główny Księgowy
Ludmiła Kulik
+48698609828
Inżynier Nadzoru
Jan Jakubowski
+48696429300
Inżynier Nadzoru
Artur Korniejczyk
+48696429304
Sekretarz Nadleśnictwa
Wiesław Olszewski
+48696429319

Dział Gospodarki Leśnej (ZG)

Dawid Kowalczuk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48(85)7312862
Marcin Adam Romańczuk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48(85)7312862,+48696429298
Irena Chmur
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48(85)7312860
Sebastian Ostaszewski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48(85)7312867,+48698609814
Anna Sacharczuk
Specjalista ds.sprzedaży drewna
Tel.: +48(85)7312856
Joanna Kwiatkowska
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48(85)7312869

Stanowisko ds. pracowniczych (NK)

Maria Łuszcz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48(85)7312853

Dział Finansowo - Księgowy (KF)

Maria Klimczuk
Starsza księgowa
Tel.: +48(85)7312868
Weronika Zawadzka
Starsza księgowa
Tel.: +48(85)7312865
Raisa Muszkatel
Starsza księgowa
Tel.: +48(85)7312854
Agnieszka Jaroszuk
Księgowa
Tel.: +48(85)7312865
Elżbieta Justyna Mantiuk
Referent
Tel.: +48(85)7312865

Dział Administracyjno - Gospodarczy (SA)

Kazimierz Czarkowski
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: +48(85)7312855
Aleksy Wawreniuk
Referent
Tel.: +48(85)7312875
Alina Sacharczuk
Specjalista ds. zamowień publicznych
Tel.: +48(85)7312859
Paweł Adam Szczygielski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48(85)7312870,+48698609812

Radca Prawny

Hubert Łapiński
Adwokat
Tel.: +48(85)7312860

Posterunek Straży Leśnej (NS)

Janusz Piecychna
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48(85)7312859,+48696429307
Daniel Bańkowski
Strażnik Leśny
Tel.: +48(85)7312859,+48696429314
Jan Radkiewicz
Strażnik Leśny
Tel.: +48(85)7312859, +48696429299