Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
+48(85)7302652, +48(85)7302707
Fax +48(85)7302617

Studziwodzka 39    17-100 Bielsk Podlaski

współrzędne GPS    52o45'12.635" N  23o11'18.564" E

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

NIP: 543-020-11-81 REGON: 050511813

Rachunek bankowy : BGŻ BNP Paribas S.A. 52 2030 0045 1110 0000 0072 2110

 

I N F O R M A C J A

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuje się, że:
1.Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsk, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON: 050511813.
2.Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: jaroslaw.rudawski@formica.com.pl lub telefon:+48668027917.
3.Dane osobowe w zależności od celu dla którego zostały zebrane będą przetwarzane na podstawie:
- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2016 r., poz. 1713 z późn. zm.),
- umowy podpisanej z osobą której dane dotyczą,
- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
- zgody osoby której dane dotyczą.
4.Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo, to: marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia.
5.Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
6.Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa.
7.Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności,
- prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu wizyjnego,
- zatrudnienia,
- realizacji umów cywilnoprawnych.
8.Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
9.Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10.Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11.Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
12.Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

Nadleśniczy
Cezary Świstak
+48857312852
Zastępca Nadleśniczego
Stanisław Lucjan Wróbel
+48857312863
Główny Księgowy
Ludmiła Kulik
+48857312857
Inżynier Nadzoru
Jan Jakubowski
+48857312866
Inżynier Nadzoru
Artur Korniejczyk
+48857312866
Sekretarz Nadleśnictwa
Wiesław Olszewski
+48857312859

Dział Gospodarki Leśnej (ZG)

Dawid Kowalczuk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48857312872
Marcin Adam Romańczuk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48857312862
Irena Chmur
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48857312860
Sebastian Ostaszewski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48857312867
Anna Sacharczuk
Specjalista ds.sprzedaży drewna
Tel.: +48857312856
Joanna Kwiatkowska
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48857312869

Stanowisko ds. pracowniczych (NK)

Maria Łuszcz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48857312853

Dział Finansowo - Księgowy (KF)

Maria Klimczuk
Starsza księgowa
Tel.: +48857312868
Weronika Zawadzka
Starsza księgowa
Tel.: +48857312865
Raisa Muszkatel
Starsza księgowa
Tel.: +48857312854
Agnieszka Jaroszuk
Księgowa
Tel.: +48857312865
Elżbieta Justyna Mantiuk
Księgowa
Tel.: +48857312865

Dział Administracyjno - Gospodarczy (SA)

Kazimierz Czarkowski
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: +48857312855
Aleksy Wawreniuk
Referent
Tel.: +48857312875
Alina Sacharczuk
Specjalista ds. zamowień publicznych
Tel.: +48857312859
Paweł Adam Szczygielski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48857312870

Radca Prawny

Hubert Łapiński
Adwokat
Tel.: +48857312860

Posterunek Straży Leśnej (NS)

Janusz Piecychna
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48857312859
Daniel Bańkowski
Strażnik Leśny
Tel.: +48857312859
Jan Radkiewicz
Strażnik Leśny
Tel.: +48857312859